DIAMOND ROOM

Diamond room: Sức chứa từ 10 - 100 chỗ, phục vụ cho những cuộc họp quan trọng.
 

Trang thiết bị phòng họp:

  • Máy chiếu LCD
  • Mạng internet
  • Tai nghe
  • Hệ thống micro
  • Bục phát biểu và banner
  • Giấy và bút viết
  • Cabin dịch

Dịch vụ:
  • Tea break
  • Hoa trang trí
  • Ẩm thực

Liên hệ
Hotline: 0911 402 838
Tel: 084-024-3835 3536
Email: Events@baosonhotels.com